Skip to content

SERVICII FARMACEUTICE

Servicii farmaceutice avansate (SFA)

Optimizarea tratamentului medicamentos al pacientului cronic care are prescrise 5 sau mai multe substanţe medicamentoase în acelaşi timp, cu scopul creşterii siguranţei şi eficacităţii tratamentului.
Serviciul implică verificarea aderenţei la tratament, evaluarea strictă a fiecărui medicament prescris dacă este monitorizat corespunzător, prin urmărirea analizelor de laborator, funcţiilor vitale, EKG, a eventualelor investigaţii suplimentare etc., şi, de asemenea, informarea medicului, cu acordul pacientului, în vederea reevaluării tratamentului, potenţial ineficient, şi/sau înlocuirea medicamentelor care prezintă interacţiuni sau reacţii adverse.

Serviciul de gestionare a pacientului cronic implică evaluarea medicaţiei şi a funcţiilor vitale/parametrilor biologici, acolo unde este necesar, verificarea aderenţei la tratament, precum şi evaluarea pacienţilor fără tratament medicamentos prin consiliere (îndrumarea pacientului către un consult medical, regim igieno-dietetic etc.) şi monitorizare.

Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu antineoplazice orale implică analizarea medicaţiei, informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu aceste medicamente, monitorizarea aderenţei la tratament şi limitarea efectelor nedorite.

Serviciul de monitorizare a pacientului sub tratament cu anticoagulante orale implică informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu anticoagulante orale, monitorizarea tratamentului, a parametrilor biologici şi a aderenţei la tratament şi evitarea potenţialelor interacţiuni medicament-medicament sau medicament-aliment. Serviciul este adresat pacienţilor care suferă de o patologie cronică şi care deţin o prescripţie medicală cu anticoagulante orale cu acţiune directă (AOD) sau antivitamina K (AVK).

Serviciul de monitorizare specifică a pacientului cu boli pulmonare obstructive cronice implică informarea şi educarea pacientului privind particularităţile tratamentului cu corticoizi inhalatori, principiile tratamentului şi modul de utilizare a dispozitivelor inhalatorii, precum şi monitorizarea tratamentului şi a evoluţiei bolii. Serviciul este adresat pacienţilor aflaţi sub tratament pentru boli pulmonare obstructive cronice care presupun utilizarea dispozitivelor inhalatorii.

Serviciul de consiliere privind renunţarea la fumat implică informarea şi educarea pacientului privind riscurile fumatului, oferirea de consiliere şi susţinere în procesul renunţării la fumat, inclusiv farmacoterapie.

Serviciul de măsurare a parametrilor biologici şi a funcţiilor vitale implică procesul de testare/măsurare în farmacia comunitară a unor parametri biologici şi a funcţiilor vitale cu aparatură specifică şi consilierea pacientului în funcţie de rezultatele determinărilor. Serviciul unul cu adresabilitate generală, pentru populaţie în totalitatea ei.

Serviciul de consiliere a pacientelor la vârsta fertilă care solicită contracepţie de urgenţă şi eliberarea medicaţiei, după caz, implică evaluarea oportunităţii administrării unui medicament, precum şi evaluarea eventualelor patologii. Serviciul se adresează unor grupuri-ţintă de paciente la vârsta fertilă care solicită contracepţie de urgenţă şi are ca obiectiv prevenţia şi promovarea sănătăţii sexuale şi educarea populaţiei.

Serviciul de screening în scop diagnostic în farmacie (testare rapidă) implică evaluarea prealabilă şi efectuarea testării rapide de către farmacist în farmacia care a fost autorizată în acest sens, emiterea şi eliberarea buletinului de testare. Serviciul se adresează persoanelor care necesită/solicită testarea rapidă.

Serviciul de vaccinare în farmacie implică evaluarea prealabilă, informarea pacientului cu privire la vaccinare, efectuarea vaccinării propriu-zise şi înregistrarea activităţii de vaccinare de către farmacist în farmacia autorizată în acest sens. Serviciul se adresează adresat unor grupuri-ţintă de pacienţi, în funcţie de criteriile specifice ale fiecărui vaccin

Serviciul de educaţie privind sănătatea alimentaţiei implică evaluarea statusului nutriţional al pacientului şi consilierea acestuia privind stilul de viaţă. Serviciul se adresează populaţiei în totalitatea ei